ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca съобразени с действащото законодателство в страната и са пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „Издателство „Дамян Яков“ ЕООД, наричано по-долу Доставчик и клиентите, наричани по-долу Потребители на уебсайта www.damyanyakov.com („Уебсайта“).

Всяко действие като посещение на Уебсайта, достъпване и/или навигация, или разглеждане на раздели от Уебсайта, както и онлайн покупка на продукти чрез Електронния магазин на Уебсайта се счита за съгласие от страна на Потребителите с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. Онлайн магазин е електронният магазин, който представлява раздел в Уебсайта, където Потребителите могат да закупят Продукти, предлагани от Доставчика.

Затова Ви молим, преди да продължите, прочетете настоящите Общи условия внимателно!

 1. Обща информация

1.1. Общите условия за ползване на уебсайта уреждат условията и реда за ползване на Уебсайт http://www.damyanyakov.com, както и условията на договор за покупка на продукти, сключен през Електронния магазин, достъпен на Уебсайта.

1.2. Администратор на Уебсайта и Електронния магазин е „Издателство Дамян Яков“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 121131445, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Н. Ракитин“ №2, и  търговски адрес гр. София, бул. „Искърско шосе“ №19, Книжна борса „Болид“, ет. 1, офис 7, тел. +359888388233, имейл: office@damyanyakov.com.

 1. Собственост върху съдържанието

Всички права върху текстовете и изображенията в Уебсайта са запазени за „Издателство Дамян Яков“ ЕООД. Копирането, съхраняването и разпространението на съдържанието на уебсайта или на отделни негови части без изрично писмено съгласие на „Издателство Дамян Яков“ ЕООД е забранено.

Продуктите, визуализирани на Уебсайта и продавани от Доставчика в Електронния магазин са книги, учебници и учебни помагала. („Продуктите“).

Информация за контролните органи:

Комисия за защита на личните данни

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

Интернет страница: www.kzp.bg

 1.  Потребители

Услугите на Уебсайта и Електронния магазин могат да бъдат използвани както от регистрирани Потребители, така и от нерегистрирани такива (гости).

При регистрация Потребителят трябва да попълни задължителните данни в полетата за регистрация (и/или незадължителните данни по свое желание), да се съгласи с Общите условия за ползване на Уебсайта и на Електронния магазин за онлайн покупка на Продукти, както и да потвърди, че се е запознал със Съобщението за защита на лични данни на „Издателство Дамян Яков“ ЕООД. При регистрация на Потребителски акаунт на нов Потребител, той следва да предостави следната валидна информация: две имена, телефонен номер, имейл, парола, потвърждение на паролата, град, адрес за доставка.

Регистрираните Потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация на потребителски акаунт. Те могат да правят промени в личните си данни по всяко време, както и да изискат от Доставчика техният потребителски профил да бъде закрит. Приемайки настоящите Общи условия, регистрираните Потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика, който е администратор на лични данни.

Доставчикът има право да променя информацията на Уебсайта и начина на достъп до нея, както и да прекрати използването на Уебсайта в определени случаи.

Доставчикът публикува в Уебсайта описание на основните характеристики и изображение на всеки Продукт, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка, за периода, в който остават в сила промоционални предложения и цени (ако има такива).

 1.  Поръчка и доставка

Потребителите могат да направят поръчка за покупка на Продукти, предлагани в сайта, като попълнят коректно всички полета на формата за поръчка. Потребителят е длъжен да предостави точни, верни, коректни и актуални данни. В случай че Доставчикът не може да изпълни свое договорно или законово задължение своевременно и надлежно, защото Потребителят е предоставил неверни, грешни или неактуални лични данни, Доставчикът не носи отговорност за това.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи или други щети, които произтичат от невъзможност за използването на Уебсайта и/или невъзможност за покупка на Продукт чрез Електронния магазин.

При направена поръчка Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения имейл адрес. Потвърждението съдържа: информация за основните характеристики на поръчаните Продукти, тяхната продажна цена, избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура, в случай, че такава е необходима на Потребителя, и адрес за доставка, както и стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с доставката на поръчаните Продукти. Разходите за доставка на стоки на стойност над 60,00 лв. (шейсет лева) са за сметка на Доставчика.

Доставката на поръчаните Продукти се извършва от куриерска фирма „Спиди“ по избран от Вас начин – до офис на „Спиди“ или до посочен в поръчката адрес.

Доставките се извършват в рамките на 5 (пет) работни дни.

Обработката на постъпилите на Уебсайта поръчки до 15.00 ч. в работен ден се извършва от Доставчика в рамките на същия ден. Заявките, постъпили след 15.00 ч. в работен ден се обработват на следващия ден. Направените през почивни дни или по време на официални празници поръчки се обработват в следващия първи работен ден.

При изчерпване на наличностите от поръчан Продукт Доставчика си запазва правото да удължи посочения срок за доставка, като уведоми Потребителя за забавянето и получи неговото съгласие за изпълнение на поръчката в удължения срок.

Обработката на поръчките завършва с изпращане на съобщение с потвърждение на поръчката на посочения от Потребителя електронен адрес.

Поръчаните Продукти се предават на Потребителя от служител на „Спиди“ в офис на куриерската фирма или на посочения в поръчката адрес. В случаите, когато Продуктите се предават на трето упълномощено лице, то приема и потвърждава получаването на същите от името на Потребителя. При приемането на Продуките Потребителят или упълномощеното от него лице подписват придружаващите документи.

Ако Потребителят или упълномощеното от него лице не получи заявената стока в офис на куриерската служба или не бъде открит в срока за доставка на посочения в заявката адрес Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди заявката си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка, а разходите за първата и втората доставка са изцяло за негова сметка.

Ние се стремим да предоставяме актуална информация за Продуктите, предлагани на Уебсайта. Но при определени обстоятелства (изчерпани наличности, технически грешки, допуснати при отразяване на промени на цени или в параметрите на стоките) някои поръчки не могат да бъдат изпълнени или не могат да бъдат изпълнени при параметрите, фиксирани в направената от Потребителя поръчка. В тези случаи  Доставчикът ще се свърже с Вас за допълнителни уточнения.

 1. Плащане и документи, удостоверяващи плащането

Плащането на поръчаните стоки може да бъде извършено по два начина:

 • В брой чрез наложен платеж при получаване на стоката.
 • Чрез банков превод след потвърждаване на поръчката по следната банкова сметка:

IBAN: BG45RZBB91551060692516

BIC:  RZBBBGSF

ОББ

 • Чрез банкова карта – дебитна/кредитна

Служителите на куриерска компания „Спиди“, които предават пратката на Потребителя в офис на куриерската фирма или на посочения в заявката адрес издават товарителница или разписка, която е официален еквивалент на касов бон и удостоверява плащането на поръчката с наложен платеж, както пред Доставчика, така и пред куриерската фирма. Ако за закупуването на Продуктите е издадена фактура, то документът, издаден от „Спиди“  се прилага към фактурата. Такива документи издават лицензираните пощенски оператори за извършване на парични пощенски преводи (по смисъла на Закона за пощенските услуги).

Ако плащането е извършено с банков превод на посочената банкова сметка на Доставчика, валидният документ, удостоверяващ плащането, е бордерото за превод.

 1. Връщане на поръчката и рекламация

      6.1. Право на отказ от закупени стоки

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Потребителите имат право да се откажат от договора/поръчката за закупуване на определен Продукт от Електронния магазин, без да посочват конкретна причина за това и без да дължат обезщетение и неустойки. Разходите за връщането на Продуктите са за сметка на Потребителя. Срокът за упражняване на това право е 14 дни.

Потребителите, които упражняват правото си на връщане носят отговорност за намалената стойност на Продуктите, причинена както от използването им в рамките на 14-дневния срок, така и от повреди, предизвикани по време на връщането им на Доставчика.

За упражняване правото си на отказ от поръчката Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, достъпен на сайта на КЗП  www.kzp.bg или да изпрати следните данни на имейл office@damyanyakov.com:

 • Номер на поръчката;
 • Наименование на Продукта, който подлежи на връщане;
 • Причина за връщането (по желание на Потребителя);
 • Имената на Потребителя;
 • Телефон за връзка;
 • Номер на банкова сметка (IBAN) и титуляр на сметката.

Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на получаване от Доставчика на върнатите Продукти и установяване на ненарушен търговски вид на Продуктите (т.е. Продуктите не са с намалена стойност, причинена от използването им или от повреди, предизвикани по време на връщането им на Доставчика).

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 13 от ЗЗП на право на отказ не подлежат периодични издания, списания; цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител и запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.

       6.2. Рекламации

Книгите и списанията, закупени чрез Електронния магазин на Доставчика, подлежат на рекламация и връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати книжни коли, повредени корици. Връщането в тези случаи е за сметка на Доставчика.

Потребителите могат да се откажат да получат заявената от тях стока в следните случаи:

 • Когато доставените Продукти явно не съответстват на поръчаните и това може да бъде установено при обикновен преглед;
 • Ако сумата, която трябва да бъде заплатена при доставката е по-голяма от обявената на Уебсайта цена на Продукта, увеличена с цената на доставката;
 • Ако стоката има видими транспортни повреди, които могат да бъдат констатирани при получаването ѝ от служителите на куриерската фирма, за което трябва да се попълни констативен протокол.
 • Ако стоката (книги или други печатни произведения) има производствени дефекти (бели страници, липсващи или разменени коли).

В тези случаи Потребителите уведомяват Доставчика, като посочват дали искат поръчката да бъде отменена и заплатената цена за поръчката да бъде възстановена или очакват Продуктите да бъдат заменени с други.

И в двата случая връщането на Продуктите е за сметка на Доставчика. Ако вече е направено плащане Доставчикът възстановява сумата на Потребителя в срок от 14 работни дни от обратното получаване на рекламираната стока.

В случай, че Потребителят иска замяна на Продуктите, отново всички разходи по връщането и заменяната се покриват от Доставчика. Срокът за връщане от Потребителя е 7 работни дни. Срокът за замяна на поръчаните Продукти е 7 работни дни от датата на получаване на дефектния Продукт от Доставчика.

При всички случаи на връщане на Продукти Потребителят трябва да изпрати следните данни на имейл office@damyanyakov.com:

 • Номер на поръчката;
 • Наименование на Продукта, който подлежи на връщане;
 • Причина за връщането;
 • Имената на Потребителя;
 • Телефон за връзка;
 • Номер на банкова сметка (IBAN) и титуляр на сметката.

        6.3. Анулиране на поръчка

Поръчката на Продукти, които не са напуснали склада на Доставчика, могат да бъдат анулирани със съобщение по имейл до office@damyanyakov.com. Ще бъде върнат отговор относно възможността поръчката да бъде анулирана.