Якоб Лудвиг Карл Грим и Вилхелм Карл Грим

Родени в град Ганау, Германия в семейство на юрист. Завършват университета в Марбург. Двамата братя се увличат от фолклора и започват да събира приказки. През 1812 г. братя Грим публикуват първия том от своите знаменити „Детски и семейни приказки”. Следва втори том и в тези два тома влизат 200 народни приказки и т.нар. „детски легенди”. Две години след публикуването на „Приказките”, братя Грим издават сборник „Немски предания” в два тома. През 1819 г. двамата братя, за своите научни заслуги, били удостоени с докторски степени на университета в Марбург. След десет години работа в библиотеката на Касел, през 1929-1930 г. те се връщат в Гьотинген, където им предлагат да завеждат университетската библиотека. През 1835 г. Якоб Грим публикува доста обемно изследване „Немска митология”. Тази работа и досега се смята за класически труд по сравнителна митология – Братя Грим са основоположници на т.нар.  „митологическа школа” във фолклористиката. В 1840 г.,  за участие в политическа манифестация двамата биват уволнени от Гьотингенския университет. Но те не остават дълго време без работа – започват да преподават в университета в Берлин. Последните години от живота си посвещават изцяло на научни изследвания в областта на лингвистиката и народното творчество. В историята на науката и литературата братя Грим влизат като основоположници на германистиката – наука за немския език и немската литература.

Показване на единствения резултат