Елиът Арънсън е един от най-видните и разностранни психолози на нашето време. В 120-годишната история на Американската асоциация на психолозите единствен той е спечелил трите й най-големи награди: за изключителни научни изследвания (1999 г.), за изключителни постижения като преподавател (1980 г.), за изключителни постижения като писател (1975 г.). Арънсън е носител и на наградата “Гордън Олпорт” – за приноса му към подобряването на междугруповите взаимоотношения, на наградата “Доналд Камбъл” – за изключителни постижения в изследването на социалната психология, и на много други отличия.

През 1981 г. е обявен за преподавател на годината от Американския съвет за развитие и подпомагане на образованието. През 1992 г. е приет за член на Американската академия за изкуства и науки. През 2007 г. е отличен с наградата “Уилям Джеймс” за цялостен творчески принос към научната психология.

Показване на единичен резултат

Хуманитаристика. Социология. Психология. Популярна наука

Човекът- социално животно

38.00 лв.