Роден в Кхам, източен Тибет, Согиал Ринпоче е признат още в ранна възраст за превъплъщение на великия учител и светец мистик от 19-ти в. Тертьон Согиал Лераб Лингпа (1856-1926), учител на тринайсетия Далай Лама. Получава традиционно обучение като лама под зоркия поглед на Джамянг Кхиентсе Чокий Лодрьо – един от най-изтъкнатите духовни водачи на двайсети век, който го отглежда като свой собствен син. Продължава да се обучава при редица други видни учители от всички школи на тибетския будизъм, сред които Дуджом Ринпоче и Дилго Кхйенце Ринпоче. Първоначално като преводач и помощник на неговите почитани учители, а после и като пълноправен учител със собствена тежест, Согиал Ринпоче посещава много страни, наблюдава реалния живот на хората и търси начин да покаже, че ученията на тибетския будизъм могат да бъдат понятни и незаменими за нашите съвременници, като изтъква всеобхватното им послание и поддържа тяхната автентичност, чистота и мощ за преобразяване. От това се ражда уникалният му стил на преподаване и изострената му способност да приспособява ученията към днешния живот, които толкова ярко личат в неговия разкриващ нови пътища труд „Тибетска книга за живота и смъртта“. Согиал Ринпоче преподава повече от четирийсет и пет години и създава международна мрежа от будистки центрове, които назовава „Ригпа“. Пътувал е много в Европа, Америка, Австралия и Азия, докоснал се е до хиляди хора по време на обиколките и лекциите си.

Почива през 2019 г.

Показване на единствения резултат

Хуманитаристика. Социология. Психология. Популярна наука

Тибетска книга за живота и смъртта

22.00 лв.28.00 лв.